Ciao zal helaas haar activiteiten staken. 😢 We zijn een samenwerking aangegaan met deskbird, een toonaangevende werkplekoplossing voor de ondersteuning van onze klanten. We bevelen hen ten zeerste aan! Meer informatie 👉
Artikel

7 Tips Voor Een Betere Employee Experience

Roosmarijn Jansen
Roosmarijn Jansen
Marketing Growth Manager
Blog Post Ciao | Werknemerservaring verbeteren

HR-managers staan wereldwijd voor vele uitdagingen. Van personeelstekorten tot werknemers die minder trouw zijn aan hun werkgever en meer flexibiliteit en autonomie op het werk willen. Bovendien willen mensen steeds minder op kantoor zijn, wat een sterke bedrijfscultuur niet ten goede komt. Al deze uitdagingen kunnen worden opgelost door tijd en moeite te investeren in het creëren van een echt, echt, ECHT goede werknemerservaring. Let's go!

Wat is employee experience?

Een snelle opfrisser, wat is employee experience precies? De employee experience is afgeleid van de "customer journey"; een marketingconcept waarbij je als bedrijf de customer journey van jouw doelgroep(en) in kaart brengt en alle touchpoints met jouw bedrijf en de klant zichtbaar maakt. Het omvat alles wat een medewerker ervaart, waarneemt of voelt over de organisatie tijdens zijn of haar dienstverband. Deze totaalervaring weerspiegelt een overkoepelend beeld van de relatie tussen een individuele werknemer en de organisatie.

De werknemerservaring omvat de meest impactvolle momenten voor een werknemer binnen het bedrijf. Voorbeelden hiervan zijn de wervings-, inwerk-, opleidings- en exitprocessen. Werknemerservaringen kunnen zich in de loop van de tijd ontwikkelen. 

Waarom is de ervaring van werknemers zo belangrijk?

Door de versterking van jouw employee experience zullen jouw werknemers zich gewaardeerd en meer gefocust voelen op het werk. Dit brengt ook talrijke voordelen voor het bedrijf met zich mee, zoals tevredenheid van de werknemers, wat leidt tot hogere winsten en een betere positie op de markt. Laten we eens kijken naar enkele van de voordelen:

 • Productievere en meer betrokken werknemers
  Wist je dat niet betrokken werknemers je veel geld kunnen kosten? Uit een onderzoek in de VS naar betrokkenheid op de werkplek blijkt dat niet-geëngageerde werknemers organisaties jaarlijks zo'n 450-550 miljard dollar kosten. Dit is te wijten aan repercussies zoals een lagere productiviteit en winstgevendheid en een hoger ziekteverzuim. Betrokken werknemers zijn productiever en brengen vele andere voordelen met zich mee, zoals een betere retentiegraad.


 • Lagere verzuimcijfers
  Een ongelukkige werknemer is eerder geneigd afwezig te zijn op het werk. Dit heeft een negatief effect op het moreel, de productiviteit en de financiën van het bedrijf. Een lager verzuimpercentage is een mooi resultaat van een goede werknemerservaring. • Het trekt talent aan
  Een tevreden werknemer zal jouw bedrijf eerder promoten als een geweldige plek om te werken. Dit kan resulteren in meer doorverwijzingen voor openstaande functies en meer aanwervingen. Veel werkzoekenden vertrouwen sterk op de ervaringen van werknemers over hun werkgever en zijn bedrijfscultuur. Een bedrijfsbeoordelingssite - zoals Glassdoor - is daarom erg populair! Een bedrijf met slechte beoordelingen zal een potentiële werknemer afwijzen, terwijl goede beoordelingen hem aantrekt. We kunnen wel raden wat jouw voorkeur heeft!


 • Het behoudt talent
  Naast het aantrekken van talent helpt een goede employee experience ook om talent te behouden. In moeilijke tijden is het lastig om hoogwaardige talenten aan te trekken. Wereldwijd is er een tekort aan personeel. De concurrentie op de arbeidsmarkt is moordend en er zijn veel kapers op de kust. Des te belangrijker is het om ervoor te zorgen dat jouw team geen reden ziet om jouw bedrijf te verlaten. Uit een onderzoek van computergigant IBM naar werknemerservaringen blijkt dat een gelukkige werknemer met positieve ervaringen 52% minder geneigd is zijn organisatie te verlaten.

Kortom, een goede werknemerservaring is een must. Je kunt dit op vele manieren bereiken, zoals we schreven in ons artikel"creëer een betere werknemerservaring met bureauboeking".

Hoe de ervaring van werknemers de klantervaring beïnvloedt

Medewerkers spelen een centrale rol in de klantervaring. Een enkele interactie met een medewerker kan de ervaring van een potentiële klant maken of breken in een winkel, tijdens een telefoongesprek, e-mails of zelfs via virtuele interacties zoals sociale media of nieuwsbrieven. Veel deskundigen uit de sector zijn dan ook van mening dat een goede klantervaring onlosmakelijk verbonden is met de ervaring van werknemers

Uit een recente studie van Harvard Business Review blijkt dat bedrijven die goed presteren op het gebied van werknemerservaringen ook goed presteren op het gebied van klantervaringen. Het onderzoek suggereert dat verbeteringen in medewerkerstevredenheid ook zorgt voor verbeteringen in klanttevredenheid.

Een andere studie van Forbes benadrukt ook het belang van de relatie tussen klant- en werknemerservaring. Zij ontdekten dat bedrijven die goed presteren op het gebied van klantervaring, werknemers hebben die 1,5 keer meer betrokken zijn! Het is niet verrassend dat diezelfde bedrijven ook een hoger rendement genereren en 147% beter presteren dan hun concurrentie. 

Wil je je laten inspireren door hoe andere bedrijven geslaagd zijn in employee experience? Bekijk dan deze video van Jacob Morgan.

7 manieren om de ervaring van werknemers te verbeteren

Nu we het belang van employee experience in de werkomgeving hebben vastgesteld, gaan we over tot het praktische gedeelte: tips om jouw employee experience te verbeteren! We geven je niet 1, niet 2, maar 7 tips!

1) Focus op elke stap van de werknemerservaring


"Every step you take, every move you make...". Ons eerste advies is niet om het nummer I'll be watching je van The Police als definitieve bron van waarheid te gebruiken. Ons advies is dat je, als HR manager, kijkt welke stappen een medewerker doorloopt in zijn employee journey en wat de gemiddelde ervaringen zijn. Met deze informatie je krijg je een goed beeld van de employee experience en de positieve en negatieve punten daarvan. Dit kun je terugkoppelen naar het management om een plan van aanpak te maken om de employee experience te verbeteren.

Een blik op de hele levenscyclus van de werknemer kan vragen oproepen als:

 • Hoe worden we gezien in het wervingsproces? Kunnen we onze tone of voice verbeteren of onze respons verhogen?

 • Voelen werknemers zich welkom tijdens het inwerkproces?

 • Hebben mijn werknemers het gevoel dat ze bij ons kunnen groeien en ontwikkelen?

 • Komt onze flexibele werkplek voldoende tegemoet aan de hybride werkbehoeften van onze werknemers?

 • Voelt mijn personeel zich gehoord door het bedrijf? Voelen ze zich comfortabel bij het geven van feedback?

 • Hoe ervaren mijn medewerkers hun tijd bij ons als ze ons verlaten? En wat is de reden van hun afscheid?

De antwoorden op al deze vragen tonen je jouw volledige werkomgeving vanuit het perspectief van een werknemer en kan aantonen waar er ruimte is voor verbetering om zo een betere ervaring te krijgen.

2) Flexibiliteit en autonomie

Flexibiliteit en autonomie; twee grote woorden, maar wat zijn precies de voordelen ervan?

Flexibiliteit

Flexibiliteit is een belangrijkinstrument bij het oplossen van problemen. Projecten verlopen soepeler wanneer teamleden een flexibele instelling hebben. Dit komt doordat zij zich weten aan te passen aan plotselinge veranderingen en kunnen reageren op nieuwe omstandigheden zonder te vertragen of stress op te lopen. Werknemers die laten zien dat zij flexibel kunnen reageren op een veranderende omgeving worden zeer gewaardeerd. 

In overleg met de directie kan een HR-manager een flexibele werkhouding bij medewerkers stimuleren door hen zelf flexibiliteit te bieden. Geef ze bijvoorbeeld vrijheid in de manier waarop ze werken binnen een flexibele werkplek. Denk hierbij aan het kunnen maken van hun eigen rooster en werklocatie. Je kunt dit ondersteunen door te werken met een flex kantoor en door een werkplekken reserveren app te gebruiken waar medewerkers een bureau op kantoor kunnen reserveren wanneer hen dat het beste uitkomt. Bijvoorbeeld wanneer er belangrijke vergaderingen zijn gepland, wanneer hun favoriete collega's op kantoor zijn of om wat focustijd te hebben.

Autonomie

Wanneer je meer flexibiliteit biedt aan jouw werknemers, ontstaat ook een groter gevoel van vrijheid, autonomie en empowerment. Dat is allemaal met elkaar verweven. Werknemers vrijheid geven kan leiden tot een lager verloop. Uit een literatuuronderzoek blijkt dat werknemers die vrijheid krijgen gelukkiger zijn binnen hun baan en productiever zijn dan degenen die meer beperkingen hebben.

Als HR Manager je kun je je richten op lesgeven, begeleiden en ondersteunen en je ten dienste stellen van de medewerkers in plaats van andersom.

Een andere goede manier om meer vrijheid te geven is om werknemers te vragen aan te geven welk beleid volgens hen de productiviteit of de creativiteit in de weg staat. Als werknemers zelf met veranderingen kunnen komen, komt dat de productiviteit ten goede. Natuurlijk kunnen er beperkingen zijn aan de veranderingen die je proactief kan doorvoeren, en meestal is hier ook een rol weggelegd voor het management.

Zowel het geven van vrijheid als flexibiliteit draagt bij tot een gevoel van autonomie. Uit verschillende studies blijkt dat autonomie op de werkplek de motivatie, tevredenheid, creativiteit en het algehele welzijn van werknemers vergroot. Veel bedrijven hebben gemerkt dat hun werknemers productief en gelukkig zijn sinds ze hun micromanagement hebben losgelaten ten gunste van zelfsturing en autonomie.

3) Organiseer regelmatige check-in vergaderingen

Geluksexpert Jennifer Moss raadt aan wekelijkse check-in meetings te organiseren waar je de volgende drie vragen stelt:

1. Was deze week bijzonder stressvol? 

2. Waarom of waarom niet? En wat maakte dat je je gemotiveerd of gestrest voelde? 

3. Wat kunnen wij als jouw werkgever doen om dit in de toekomst te verbeteren?

We begrijpen dat wekelijkse controles misschien te veel zijn. Dit is natuurlijk optioneel. Ongeacht de frequentie dragen check-ins in hoge mate bij aan het gevoel gehoord en gewaardeerd te worden. Dit is belangrijk om op te merken, want momenteel voelt maar liefst 63% van de werknemers zich niet gehoord door het management. Dit kan een belangrijke reden zijn voor een medewerker om een nieuwe baan te zoeken.

Bron: Unsplash

4) Verzamel feedback van werknemers op verschillende contactpunten

Tijdens een volledige employee journey kan je feedback verzamelen van jouw medewerkers over de verschillende touchpoints. Bijvoorbeeld na een inwerkproces, na het halen van een deadline of wanneer iemand zijn eenjarig jubileum binnen het bedrijf viert.

Deze feedback helpt je je bewust te worden van hun veranderende gevoelens in de loop van de tijd. Het voorkomt ook dat je afgaat op een statische momentopname per e-mail of in een vergadering. Bovendien zorgt het ervoor dat jouw medewerkers zich gehoord voelen (zie tip #3).

5) Groeimogelijkheden bieden

Volgens een studie van LinkedIn over leren op de werkplek in 2022 zegt 94% van de werknemers dat ze bij hun werkgever zouden willen blijven als ze professioneel zouden kunnen groeien.

Wanneer werknemers het gevoel hebben dat ze nieuwe dingen kunnen leren en kunnen groeien binnen hun functie, zorgt dat voor meer voldoening binnen de baan. Er zijn veel manieren waarop je groeikansen kan bieden, bijvoorbeeld:

 • Geef meer verantwoordelijkheden voor een project
 • Verhoog het salaris (meer hierover in tip #7)
 • Bied een beroep specifieke opleiding aan 
 • Neem de werknemer mee naar belangrijke vergaderingen met belanghebbenden 
 • Hernoem de functie zodat deze beter aansluit bij de verantwoordelijkheden
 • Bied mogeljikheden om voor het werk naar het buitenland te reizen (indien relevant)

Als bedrijf wil je toekomstgerichte en gemotiveerde werknemers, en je kan dit stimuleren door doorgroeimogelijkheden te bieden. Dit geeft werknemers een kans om te laten zien dat ze over de nodige kwaliteiten beschikken om hogerop te komen.

6) Een open feedback cultuur

Een open feedback cultuur op de werkplek bevordert een gevoel van vertrouwen tussen werknemers, het bedrijf en de gemeenschap. Helaas beïnvloeden de stijl van leidinggeven en de omgeving op de werkplek vaak het vermogen van een werknemer om op een opbeurende en eerlijke manier te communiceren. Wanneer ze in een bedrijf werken dat geen waarde hecht aan open feedback, vermijden werknemers soms het uiten van meningen, teleurstellingen en frustraties. In plaats daarvan kunnen deze meningen en standpunten tussen collega's onderling blijven, waardoor interne frustratie en geroddel ontstaat. Deze frustratie kan zich zodanig opstapelen dat de werknemer besluit het bedrijf te verlaten. Wanneer al deze ontevredenheid niet wordt geuit door een gebrek aan eerlijkheid binnen de bedrijfscultuur, kan dit vertrek onverwachts zijn voor jou als HR Manager.

Je kunt vertrouwen wekken door zo transparant mogelijk te zijn over onderwerpen die ertoe doen. Of dit nu een update is over budgetten en winsten, bedrijfsdoelstellingen en samenwerkingen met derden. Wat als je slecht nieuws moet delen? Doe dat dan met diplomatie en transparantie. Maak het niet mooier dan het is. Sta ook jouw medewerkers toe om vragen te stellen en echt in gesprek te gaan.

Door eerlijk en transparant te zijn naar jouw medewerkers, voelen zij zich meer verbonden met jou als werkgever. Daarnaast voelen zij zich belangrijk en nodigt het hen uit om zelf transparant te zijn over frustraties waar je dan samen aan kan werken.

7) Bied voordelen en compensatie

It's all about the money, money, money: toch? Nou... niet helemaal, maar het speelt wel een zeer grote rol in de beleving van de werknemer. Als iemand onderbetaald wordt, voelt hij zich ondergewaardeerd, wat ertoe kan leiden dat hij zijn baan en werkgever niet leuk vindt. Uiteindelijk moet je de rekeningen betalen. Bovendien voelt een goed salaris als een beloning voor iemands harde werk. Zorg er daarom voor dat jouw personeel een eerlijk salaris krijgt. Daarnaast zijn er nog vele andere manieren om jouw werknemers te belonen voor hun werk.


Naast een goed salaris kan je extra voordelen bieden om een baan bij je aantrekkelijk te maken. Bijvoorbeeld een goed aantal vakantiedagen, een 13e maand, kortingen op lidmaatschappen of relatiegeschenken op regelmatige basis. Daarnaast kan je kijken naar voordelen met betrekking tot hybride werken. Bied bijvoorbeeld de mogelijkheid om één maand per jaar volledig op afstand te werken. Om hybride werken makkelijker te maken, kan je gebruik maken van een hybride bureau boekingssoftware.

Conclusie

Wij hopen dat deze 7 tips je helpen om de employee experience bij jouw bedrijf te verbeteren. Dit kan natuurlijk tijd kosten om op te bouwen, maar het is het echt waard! Want een gelukkige werknemer maakt jouw job als HR Manager nog impactvoller en leuker.

Artikel

7 Tips Voor Een Betere Employee Experience

Blog Post Ciao | Werknemerservaring verbeteren

HR-managers staan wereldwijd voor vele uitdagingen. Van personeelstekorten tot werknemers die minder trouw zijn aan hun werkgever en meer flexibiliteit en autonomie op het werk willen. Bovendien willen mensen steeds minder op kantoor zijn, wat een sterke bedrijfscultuur niet ten goede komt. Al deze uitdagingen kunnen worden opgelost door tijd en moeite te investeren in het creëren van een echt, echt, ECHT goede werknemerservaring. Let's go!

Wat is employee experience?

Een snelle opfrisser, wat is employee experience precies? De employee experience is afgeleid van de "customer journey"; een marketingconcept waarbij je als bedrijf de customer journey van jouw doelgroep(en) in kaart brengt en alle touchpoints met jouw bedrijf en de klant zichtbaar maakt. Het omvat alles wat een medewerker ervaart, waarneemt of voelt over de organisatie tijdens zijn of haar dienstverband. Deze totaalervaring weerspiegelt een overkoepelend beeld van de relatie tussen een individuele werknemer en de organisatie.

De werknemerservaring omvat de meest impactvolle momenten voor een werknemer binnen het bedrijf. Voorbeelden hiervan zijn de wervings-, inwerk-, opleidings- en exitprocessen. Werknemerservaringen kunnen zich in de loop van de tijd ontwikkelen. 

Waarom is de ervaring van werknemers zo belangrijk?

Door de versterking van jouw employee experience zullen jouw werknemers zich gewaardeerd en meer gefocust voelen op het werk. Dit brengt ook talrijke voordelen voor het bedrijf met zich mee, zoals tevredenheid van de werknemers, wat leidt tot hogere winsten en een betere positie op de markt. Laten we eens kijken naar enkele van de voordelen:

 • Productievere en meer betrokken werknemers
  Wist je dat niet betrokken werknemers je veel geld kunnen kosten? Uit een onderzoek in de VS naar betrokkenheid op de werkplek blijkt dat niet-geëngageerde werknemers organisaties jaarlijks zo'n 450-550 miljard dollar kosten. Dit is te wijten aan repercussies zoals een lagere productiviteit en winstgevendheid en een hoger ziekteverzuim. Betrokken werknemers zijn productiever en brengen vele andere voordelen met zich mee, zoals een betere retentiegraad.


 • Lagere verzuimcijfers
  Een ongelukkige werknemer is eerder geneigd afwezig te zijn op het werk. Dit heeft een negatief effect op het moreel, de productiviteit en de financiën van het bedrijf. Een lager verzuimpercentage is een mooi resultaat van een goede werknemerservaring. • Het trekt talent aan
  Een tevreden werknemer zal jouw bedrijf eerder promoten als een geweldige plek om te werken. Dit kan resulteren in meer doorverwijzingen voor openstaande functies en meer aanwervingen. Veel werkzoekenden vertrouwen sterk op de ervaringen van werknemers over hun werkgever en zijn bedrijfscultuur. Een bedrijfsbeoordelingssite - zoals Glassdoor - is daarom erg populair! Een bedrijf met slechte beoordelingen zal een potentiële werknemer afwijzen, terwijl goede beoordelingen hem aantrekt. We kunnen wel raden wat jouw voorkeur heeft!


 • Het behoudt talent
  Naast het aantrekken van talent helpt een goede employee experience ook om talent te behouden. In moeilijke tijden is het lastig om hoogwaardige talenten aan te trekken. Wereldwijd is er een tekort aan personeel. De concurrentie op de arbeidsmarkt is moordend en er zijn veel kapers op de kust. Des te belangrijker is het om ervoor te zorgen dat jouw team geen reden ziet om jouw bedrijf te verlaten. Uit een onderzoek van computergigant IBM naar werknemerservaringen blijkt dat een gelukkige werknemer met positieve ervaringen 52% minder geneigd is zijn organisatie te verlaten.

Kortom, een goede werknemerservaring is een must. Je kunt dit op vele manieren bereiken, zoals we schreven in ons artikel"creëer een betere werknemerservaring met bureauboeking".

Hoe de ervaring van werknemers de klantervaring beïnvloedt

Medewerkers spelen een centrale rol in de klantervaring. Een enkele interactie met een medewerker kan de ervaring van een potentiële klant maken of breken in een winkel, tijdens een telefoongesprek, e-mails of zelfs via virtuele interacties zoals sociale media of nieuwsbrieven. Veel deskundigen uit de sector zijn dan ook van mening dat een goede klantervaring onlosmakelijk verbonden is met de ervaring van werknemers

Uit een recente studie van Harvard Business Review blijkt dat bedrijven die goed presteren op het gebied van werknemerservaringen ook goed presteren op het gebied van klantervaringen. Het onderzoek suggereert dat verbeteringen in medewerkerstevredenheid ook zorgt voor verbeteringen in klanttevredenheid.

Een andere studie van Forbes benadrukt ook het belang van de relatie tussen klant- en werknemerservaring. Zij ontdekten dat bedrijven die goed presteren op het gebied van klantervaring, werknemers hebben die 1,5 keer meer betrokken zijn! Het is niet verrassend dat diezelfde bedrijven ook een hoger rendement genereren en 147% beter presteren dan hun concurrentie. 

Wil je je laten inspireren door hoe andere bedrijven geslaagd zijn in employee experience? Bekijk dan deze video van Jacob Morgan.

7 manieren om de ervaring van werknemers te verbeteren

Nu we het belang van employee experience in de werkomgeving hebben vastgesteld, gaan we over tot het praktische gedeelte: tips om jouw employee experience te verbeteren! We geven je niet 1, niet 2, maar 7 tips!

1) Focus op elke stap van de werknemerservaring


"Every step you take, every move you make...". Ons eerste advies is niet om het nummer I'll be watching je van The Police als definitieve bron van waarheid te gebruiken. Ons advies is dat je, als HR manager, kijkt welke stappen een medewerker doorloopt in zijn employee journey en wat de gemiddelde ervaringen zijn. Met deze informatie je krijg je een goed beeld van de employee experience en de positieve en negatieve punten daarvan. Dit kun je terugkoppelen naar het management om een plan van aanpak te maken om de employee experience te verbeteren.

Een blik op de hele levenscyclus van de werknemer kan vragen oproepen als:

 • Hoe worden we gezien in het wervingsproces? Kunnen we onze tone of voice verbeteren of onze respons verhogen?

 • Voelen werknemers zich welkom tijdens het inwerkproces?

 • Hebben mijn werknemers het gevoel dat ze bij ons kunnen groeien en ontwikkelen?

 • Komt onze flexibele werkplek voldoende tegemoet aan de hybride werkbehoeften van onze werknemers?

 • Voelt mijn personeel zich gehoord door het bedrijf? Voelen ze zich comfortabel bij het geven van feedback?

 • Hoe ervaren mijn medewerkers hun tijd bij ons als ze ons verlaten? En wat is de reden van hun afscheid?

De antwoorden op al deze vragen tonen je jouw volledige werkomgeving vanuit het perspectief van een werknemer en kan aantonen waar er ruimte is voor verbetering om zo een betere ervaring te krijgen.

2) Flexibiliteit en autonomie

Flexibiliteit en autonomie; twee grote woorden, maar wat zijn precies de voordelen ervan?

Flexibiliteit

Flexibiliteit is een belangrijkinstrument bij het oplossen van problemen. Projecten verlopen soepeler wanneer teamleden een flexibele instelling hebben. Dit komt doordat zij zich weten aan te passen aan plotselinge veranderingen en kunnen reageren op nieuwe omstandigheden zonder te vertragen of stress op te lopen. Werknemers die laten zien dat zij flexibel kunnen reageren op een veranderende omgeving worden zeer gewaardeerd. 

In overleg met de directie kan een HR-manager een flexibele werkhouding bij medewerkers stimuleren door hen zelf flexibiliteit te bieden. Geef ze bijvoorbeeld vrijheid in de manier waarop ze werken binnen een flexibele werkplek. Denk hierbij aan het kunnen maken van hun eigen rooster en werklocatie. Je kunt dit ondersteunen door te werken met een flex kantoor en door een werkplekken reserveren app te gebruiken waar medewerkers een bureau op kantoor kunnen reserveren wanneer hen dat het beste uitkomt. Bijvoorbeeld wanneer er belangrijke vergaderingen zijn gepland, wanneer hun favoriete collega's op kantoor zijn of om wat focustijd te hebben.

Autonomie

Wanneer je meer flexibiliteit biedt aan jouw werknemers, ontstaat ook een groter gevoel van vrijheid, autonomie en empowerment. Dat is allemaal met elkaar verweven. Werknemers vrijheid geven kan leiden tot een lager verloop. Uit een literatuuronderzoek blijkt dat werknemers die vrijheid krijgen gelukkiger zijn binnen hun baan en productiever zijn dan degenen die meer beperkingen hebben.

Als HR Manager je kun je je richten op lesgeven, begeleiden en ondersteunen en je ten dienste stellen van de medewerkers in plaats van andersom.

Een andere goede manier om meer vrijheid te geven is om werknemers te vragen aan te geven welk beleid volgens hen de productiviteit of de creativiteit in de weg staat. Als werknemers zelf met veranderingen kunnen komen, komt dat de productiviteit ten goede. Natuurlijk kunnen er beperkingen zijn aan de veranderingen die je proactief kan doorvoeren, en meestal is hier ook een rol weggelegd voor het management.

Zowel het geven van vrijheid als flexibiliteit draagt bij tot een gevoel van autonomie. Uit verschillende studies blijkt dat autonomie op de werkplek de motivatie, tevredenheid, creativiteit en het algehele welzijn van werknemers vergroot. Veel bedrijven hebben gemerkt dat hun werknemers productief en gelukkig zijn sinds ze hun micromanagement hebben losgelaten ten gunste van zelfsturing en autonomie.

3) Organiseer regelmatige check-in vergaderingen

Geluksexpert Jennifer Moss raadt aan wekelijkse check-in meetings te organiseren waar je de volgende drie vragen stelt:

1. Was deze week bijzonder stressvol? 

2. Waarom of waarom niet? En wat maakte dat je je gemotiveerd of gestrest voelde? 

3. Wat kunnen wij als jouw werkgever doen om dit in de toekomst te verbeteren?

We begrijpen dat wekelijkse controles misschien te veel zijn. Dit is natuurlijk optioneel. Ongeacht de frequentie dragen check-ins in hoge mate bij aan het gevoel gehoord en gewaardeerd te worden. Dit is belangrijk om op te merken, want momenteel voelt maar liefst 63% van de werknemers zich niet gehoord door het management. Dit kan een belangrijke reden zijn voor een medewerker om een nieuwe baan te zoeken.

Bron: Unsplash

4) Verzamel feedback van werknemers op verschillende contactpunten

Tijdens een volledige employee journey kan je feedback verzamelen van jouw medewerkers over de verschillende touchpoints. Bijvoorbeeld na een inwerkproces, na het halen van een deadline of wanneer iemand zijn eenjarig jubileum binnen het bedrijf viert.

Deze feedback helpt je je bewust te worden van hun veranderende gevoelens in de loop van de tijd. Het voorkomt ook dat je afgaat op een statische momentopname per e-mail of in een vergadering. Bovendien zorgt het ervoor dat jouw medewerkers zich gehoord voelen (zie tip #3).

5) Groeimogelijkheden bieden

Volgens een studie van LinkedIn over leren op de werkplek in 2022 zegt 94% van de werknemers dat ze bij hun werkgever zouden willen blijven als ze professioneel zouden kunnen groeien.

Wanneer werknemers het gevoel hebben dat ze nieuwe dingen kunnen leren en kunnen groeien binnen hun functie, zorgt dat voor meer voldoening binnen de baan. Er zijn veel manieren waarop je groeikansen kan bieden, bijvoorbeeld:

 • Geef meer verantwoordelijkheden voor een project
 • Verhoog het salaris (meer hierover in tip #7)
 • Bied een beroep specifieke opleiding aan 
 • Neem de werknemer mee naar belangrijke vergaderingen met belanghebbenden 
 • Hernoem de functie zodat deze beter aansluit bij de verantwoordelijkheden
 • Bied mogeljikheden om voor het werk naar het buitenland te reizen (indien relevant)

Als bedrijf wil je toekomstgerichte en gemotiveerde werknemers, en je kan dit stimuleren door doorgroeimogelijkheden te bieden. Dit geeft werknemers een kans om te laten zien dat ze over de nodige kwaliteiten beschikken om hogerop te komen.

6) Een open feedback cultuur

Een open feedback cultuur op de werkplek bevordert een gevoel van vertrouwen tussen werknemers, het bedrijf en de gemeenschap. Helaas beïnvloeden de stijl van leidinggeven en de omgeving op de werkplek vaak het vermogen van een werknemer om op een opbeurende en eerlijke manier te communiceren. Wanneer ze in een bedrijf werken dat geen waarde hecht aan open feedback, vermijden werknemers soms het uiten van meningen, teleurstellingen en frustraties. In plaats daarvan kunnen deze meningen en standpunten tussen collega's onderling blijven, waardoor interne frustratie en geroddel ontstaat. Deze frustratie kan zich zodanig opstapelen dat de werknemer besluit het bedrijf te verlaten. Wanneer al deze ontevredenheid niet wordt geuit door een gebrek aan eerlijkheid binnen de bedrijfscultuur, kan dit vertrek onverwachts zijn voor jou als HR Manager.

Je kunt vertrouwen wekken door zo transparant mogelijk te zijn over onderwerpen die ertoe doen. Of dit nu een update is over budgetten en winsten, bedrijfsdoelstellingen en samenwerkingen met derden. Wat als je slecht nieuws moet delen? Doe dat dan met diplomatie en transparantie. Maak het niet mooier dan het is. Sta ook jouw medewerkers toe om vragen te stellen en echt in gesprek te gaan.

Door eerlijk en transparant te zijn naar jouw medewerkers, voelen zij zich meer verbonden met jou als werkgever. Daarnaast voelen zij zich belangrijk en nodigt het hen uit om zelf transparant te zijn over frustraties waar je dan samen aan kan werken.

7) Bied voordelen en compensatie

It's all about the money, money, money: toch? Nou... niet helemaal, maar het speelt wel een zeer grote rol in de beleving van de werknemer. Als iemand onderbetaald wordt, voelt hij zich ondergewaardeerd, wat ertoe kan leiden dat hij zijn baan en werkgever niet leuk vindt. Uiteindelijk moet je de rekeningen betalen. Bovendien voelt een goed salaris als een beloning voor iemands harde werk. Zorg er daarom voor dat jouw personeel een eerlijk salaris krijgt. Daarnaast zijn er nog vele andere manieren om jouw werknemers te belonen voor hun werk.


Naast een goed salaris kan je extra voordelen bieden om een baan bij je aantrekkelijk te maken. Bijvoorbeeld een goed aantal vakantiedagen, een 13e maand, kortingen op lidmaatschappen of relatiegeschenken op regelmatige basis. Daarnaast kan je kijken naar voordelen met betrekking tot hybride werken. Bied bijvoorbeeld de mogelijkheid om één maand per jaar volledig op afstand te werken. Om hybride werken makkelijker te maken, kan je gebruik maken van een hybride bureau boekingssoftware.

Conclusie

Wij hopen dat deze 7 tips je helpen om de employee experience bij jouw bedrijf te verbeteren. Dit kan natuurlijk tijd kosten om op te bouwen, maar het is het echt waard! Want een gelukkige werknemer maakt jouw job als HR Manager nog impactvoller en leuker.

Download de Case

Vul het formulier in om de Customer Case te downloaden

Dank u. je!
U kunt het document hier downloaden

De zaak downloaden
Oeps! Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.
Artikel

7 Tips Voor Een Betere Employee Experience

Hier zijn zeven waardevolle tips die je zullen helpen een geweldige werknemerservaring te creëren in een hybride werkmodel. Een klein voorproefje: gebruik een hybride werksoftware.
Blog Post Ciao | Werknemerservaring verbeteren

Wat staat erin?

HR-managers staan wereldwijd voor vele uitdagingen. Van personeelstekorten tot werknemers die minder trouw zijn aan hun werkgever en meer flexibiliteit en autonomie op het werk willen. Bovendien willen mensen steeds minder op kantoor zijn, wat een sterke bedrijfscultuur niet ten goede komt. Al deze uitdagingen kunnen worden opgelost door tijd en moeite te investeren in het creëren van een echt, echt, ECHT goede werknemerservaring. Let's go!

Wat is employee experience?

Een snelle opfrisser, wat is employee experience precies? De employee experience is afgeleid van de "customer journey"; een marketingconcept waarbij je als bedrijf de customer journey van jouw doelgroep(en) in kaart brengt en alle touchpoints met jouw bedrijf en de klant zichtbaar maakt. Het omvat alles wat een medewerker ervaart, waarneemt of voelt over de organisatie tijdens zijn of haar dienstverband. Deze totaalervaring weerspiegelt een overkoepelend beeld van de relatie tussen een individuele werknemer en de organisatie.

De werknemerservaring omvat de meest impactvolle momenten voor een werknemer binnen het bedrijf. Voorbeelden hiervan zijn de wervings-, inwerk-, opleidings- en exitprocessen. Werknemerservaringen kunnen zich in de loop van de tijd ontwikkelen. 

Waarom is de ervaring van werknemers zo belangrijk?

Door de versterking van jouw employee experience zullen jouw werknemers zich gewaardeerd en meer gefocust voelen op het werk. Dit brengt ook talrijke voordelen voor het bedrijf met zich mee, zoals tevredenheid van de werknemers, wat leidt tot hogere winsten en een betere positie op de markt. Laten we eens kijken naar enkele van de voordelen:

 • Productievere en meer betrokken werknemers
  Wist je dat niet betrokken werknemers je veel geld kunnen kosten? Uit een onderzoek in de VS naar betrokkenheid op de werkplek blijkt dat niet-geëngageerde werknemers organisaties jaarlijks zo'n 450-550 miljard dollar kosten. Dit is te wijten aan repercussies zoals een lagere productiviteit en winstgevendheid en een hoger ziekteverzuim. Betrokken werknemers zijn productiever en brengen vele andere voordelen met zich mee, zoals een betere retentiegraad.


 • Lagere verzuimcijfers
  Een ongelukkige werknemer is eerder geneigd afwezig te zijn op het werk. Dit heeft een negatief effect op het moreel, de productiviteit en de financiën van het bedrijf. Een lager verzuimpercentage is een mooi resultaat van een goede werknemerservaring. • Het trekt talent aan
  Een tevreden werknemer zal jouw bedrijf eerder promoten als een geweldige plek om te werken. Dit kan resulteren in meer doorverwijzingen voor openstaande functies en meer aanwervingen. Veel werkzoekenden vertrouwen sterk op de ervaringen van werknemers over hun werkgever en zijn bedrijfscultuur. Een bedrijfsbeoordelingssite - zoals Glassdoor - is daarom erg populair! Een bedrijf met slechte beoordelingen zal een potentiële werknemer afwijzen, terwijl goede beoordelingen hem aantrekt. We kunnen wel raden wat jouw voorkeur heeft!


 • Het behoudt talent
  Naast het aantrekken van talent helpt een goede employee experience ook om talent te behouden. In moeilijke tijden is het lastig om hoogwaardige talenten aan te trekken. Wereldwijd is er een tekort aan personeel. De concurrentie op de arbeidsmarkt is moordend en er zijn veel kapers op de kust. Des te belangrijker is het om ervoor te zorgen dat jouw team geen reden ziet om jouw bedrijf te verlaten. Uit een onderzoek van computergigant IBM naar werknemerservaringen blijkt dat een gelukkige werknemer met positieve ervaringen 52% minder geneigd is zijn organisatie te verlaten.

Kortom, een goede werknemerservaring is een must. Je kunt dit op vele manieren bereiken, zoals we schreven in ons artikel"creëer een betere werknemerservaring met bureauboeking".

Hoe de ervaring van werknemers de klantervaring beïnvloedt

Medewerkers spelen een centrale rol in de klantervaring. Een enkele interactie met een medewerker kan de ervaring van een potentiële klant maken of breken in een winkel, tijdens een telefoongesprek, e-mails of zelfs via virtuele interacties zoals sociale media of nieuwsbrieven. Veel deskundigen uit de sector zijn dan ook van mening dat een goede klantervaring onlosmakelijk verbonden is met de ervaring van werknemers

Uit een recente studie van Harvard Business Review blijkt dat bedrijven die goed presteren op het gebied van werknemerservaringen ook goed presteren op het gebied van klantervaringen. Het onderzoek suggereert dat verbeteringen in medewerkerstevredenheid ook zorgt voor verbeteringen in klanttevredenheid.

Een andere studie van Forbes benadrukt ook het belang van de relatie tussen klant- en werknemerservaring. Zij ontdekten dat bedrijven die goed presteren op het gebied van klantervaring, werknemers hebben die 1,5 keer meer betrokken zijn! Het is niet verrassend dat diezelfde bedrijven ook een hoger rendement genereren en 147% beter presteren dan hun concurrentie. 

Wil je je laten inspireren door hoe andere bedrijven geslaagd zijn in employee experience? Bekijk dan deze video van Jacob Morgan.

7 manieren om de ervaring van werknemers te verbeteren

Nu we het belang van employee experience in de werkomgeving hebben vastgesteld, gaan we over tot het praktische gedeelte: tips om jouw employee experience te verbeteren! We geven je niet 1, niet 2, maar 7 tips!

1) Focus op elke stap van de werknemerservaring


"Every step you take, every move you make...". Ons eerste advies is niet om het nummer I'll be watching je van The Police als definitieve bron van waarheid te gebruiken. Ons advies is dat je, als HR manager, kijkt welke stappen een medewerker doorloopt in zijn employee journey en wat de gemiddelde ervaringen zijn. Met deze informatie je krijg je een goed beeld van de employee experience en de positieve en negatieve punten daarvan. Dit kun je terugkoppelen naar het management om een plan van aanpak te maken om de employee experience te verbeteren.

Een blik op de hele levenscyclus van de werknemer kan vragen oproepen als:

 • Hoe worden we gezien in het wervingsproces? Kunnen we onze tone of voice verbeteren of onze respons verhogen?

 • Voelen werknemers zich welkom tijdens het inwerkproces?

 • Hebben mijn werknemers het gevoel dat ze bij ons kunnen groeien en ontwikkelen?

 • Komt onze flexibele werkplek voldoende tegemoet aan de hybride werkbehoeften van onze werknemers?

 • Voelt mijn personeel zich gehoord door het bedrijf? Voelen ze zich comfortabel bij het geven van feedback?

 • Hoe ervaren mijn medewerkers hun tijd bij ons als ze ons verlaten? En wat is de reden van hun afscheid?

De antwoorden op al deze vragen tonen je jouw volledige werkomgeving vanuit het perspectief van een werknemer en kan aantonen waar er ruimte is voor verbetering om zo een betere ervaring te krijgen.

2) Flexibiliteit en autonomie

Flexibiliteit en autonomie; twee grote woorden, maar wat zijn precies de voordelen ervan?

Flexibiliteit

Flexibiliteit is een belangrijkinstrument bij het oplossen van problemen. Projecten verlopen soepeler wanneer teamleden een flexibele instelling hebben. Dit komt doordat zij zich weten aan te passen aan plotselinge veranderingen en kunnen reageren op nieuwe omstandigheden zonder te vertragen of stress op te lopen. Werknemers die laten zien dat zij flexibel kunnen reageren op een veranderende omgeving worden zeer gewaardeerd. 

In overleg met de directie kan een HR-manager een flexibele werkhouding bij medewerkers stimuleren door hen zelf flexibiliteit te bieden. Geef ze bijvoorbeeld vrijheid in de manier waarop ze werken binnen een flexibele werkplek. Denk hierbij aan het kunnen maken van hun eigen rooster en werklocatie. Je kunt dit ondersteunen door te werken met een flex kantoor en door een werkplekken reserveren app te gebruiken waar medewerkers een bureau op kantoor kunnen reserveren wanneer hen dat het beste uitkomt. Bijvoorbeeld wanneer er belangrijke vergaderingen zijn gepland, wanneer hun favoriete collega's op kantoor zijn of om wat focustijd te hebben.

Autonomie

Wanneer je meer flexibiliteit biedt aan jouw werknemers, ontstaat ook een groter gevoel van vrijheid, autonomie en empowerment. Dat is allemaal met elkaar verweven. Werknemers vrijheid geven kan leiden tot een lager verloop. Uit een literatuuronderzoek blijkt dat werknemers die vrijheid krijgen gelukkiger zijn binnen hun baan en productiever zijn dan degenen die meer beperkingen hebben.

Als HR Manager je kun je je richten op lesgeven, begeleiden en ondersteunen en je ten dienste stellen van de medewerkers in plaats van andersom.

Een andere goede manier om meer vrijheid te geven is om werknemers te vragen aan te geven welk beleid volgens hen de productiviteit of de creativiteit in de weg staat. Als werknemers zelf met veranderingen kunnen komen, komt dat de productiviteit ten goede. Natuurlijk kunnen er beperkingen zijn aan de veranderingen die je proactief kan doorvoeren, en meestal is hier ook een rol weggelegd voor het management.

Zowel het geven van vrijheid als flexibiliteit draagt bij tot een gevoel van autonomie. Uit verschillende studies blijkt dat autonomie op de werkplek de motivatie, tevredenheid, creativiteit en het algehele welzijn van werknemers vergroot. Veel bedrijven hebben gemerkt dat hun werknemers productief en gelukkig zijn sinds ze hun micromanagement hebben losgelaten ten gunste van zelfsturing en autonomie.

3) Organiseer regelmatige check-in vergaderingen

Geluksexpert Jennifer Moss raadt aan wekelijkse check-in meetings te organiseren waar je de volgende drie vragen stelt:

1. Was deze week bijzonder stressvol? 

2. Waarom of waarom niet? En wat maakte dat je je gemotiveerd of gestrest voelde? 

3. Wat kunnen wij als jouw werkgever doen om dit in de toekomst te verbeteren?

We begrijpen dat wekelijkse controles misschien te veel zijn. Dit is natuurlijk optioneel. Ongeacht de frequentie dragen check-ins in hoge mate bij aan het gevoel gehoord en gewaardeerd te worden. Dit is belangrijk om op te merken, want momenteel voelt maar liefst 63% van de werknemers zich niet gehoord door het management. Dit kan een belangrijke reden zijn voor een medewerker om een nieuwe baan te zoeken.

Bron: Unsplash

4) Verzamel feedback van werknemers op verschillende contactpunten

Tijdens een volledige employee journey kan je feedback verzamelen van jouw medewerkers over de verschillende touchpoints. Bijvoorbeeld na een inwerkproces, na het halen van een deadline of wanneer iemand zijn eenjarig jubileum binnen het bedrijf viert.

Deze feedback helpt je je bewust te worden van hun veranderende gevoelens in de loop van de tijd. Het voorkomt ook dat je afgaat op een statische momentopname per e-mail of in een vergadering. Bovendien zorgt het ervoor dat jouw medewerkers zich gehoord voelen (zie tip #3).

5) Groeimogelijkheden bieden

Volgens een studie van LinkedIn over leren op de werkplek in 2022 zegt 94% van de werknemers dat ze bij hun werkgever zouden willen blijven als ze professioneel zouden kunnen groeien.

Wanneer werknemers het gevoel hebben dat ze nieuwe dingen kunnen leren en kunnen groeien binnen hun functie, zorgt dat voor meer voldoening binnen de baan. Er zijn veel manieren waarop je groeikansen kan bieden, bijvoorbeeld:

 • Geef meer verantwoordelijkheden voor een project
 • Verhoog het salaris (meer hierover in tip #7)
 • Bied een beroep specifieke opleiding aan 
 • Neem de werknemer mee naar belangrijke vergaderingen met belanghebbenden 
 • Hernoem de functie zodat deze beter aansluit bij de verantwoordelijkheden
 • Bied mogeljikheden om voor het werk naar het buitenland te reizen (indien relevant)

Als bedrijf wil je toekomstgerichte en gemotiveerde werknemers, en je kan dit stimuleren door doorgroeimogelijkheden te bieden. Dit geeft werknemers een kans om te laten zien dat ze over de nodige kwaliteiten beschikken om hogerop te komen.

6) Een open feedback cultuur

Een open feedback cultuur op de werkplek bevordert een gevoel van vertrouwen tussen werknemers, het bedrijf en de gemeenschap. Helaas beïnvloeden de stijl van leidinggeven en de omgeving op de werkplek vaak het vermogen van een werknemer om op een opbeurende en eerlijke manier te communiceren. Wanneer ze in een bedrijf werken dat geen waarde hecht aan open feedback, vermijden werknemers soms het uiten van meningen, teleurstellingen en frustraties. In plaats daarvan kunnen deze meningen en standpunten tussen collega's onderling blijven, waardoor interne frustratie en geroddel ontstaat. Deze frustratie kan zich zodanig opstapelen dat de werknemer besluit het bedrijf te verlaten. Wanneer al deze ontevredenheid niet wordt geuit door een gebrek aan eerlijkheid binnen de bedrijfscultuur, kan dit vertrek onverwachts zijn voor jou als HR Manager.

Je kunt vertrouwen wekken door zo transparant mogelijk te zijn over onderwerpen die ertoe doen. Of dit nu een update is over budgetten en winsten, bedrijfsdoelstellingen en samenwerkingen met derden. Wat als je slecht nieuws moet delen? Doe dat dan met diplomatie en transparantie. Maak het niet mooier dan het is. Sta ook jouw medewerkers toe om vragen te stellen en echt in gesprek te gaan.

Door eerlijk en transparant te zijn naar jouw medewerkers, voelen zij zich meer verbonden met jou als werkgever. Daarnaast voelen zij zich belangrijk en nodigt het hen uit om zelf transparant te zijn over frustraties waar je dan samen aan kan werken.

7) Bied voordelen en compensatie

It's all about the money, money, money: toch? Nou... niet helemaal, maar het speelt wel een zeer grote rol in de beleving van de werknemer. Als iemand onderbetaald wordt, voelt hij zich ondergewaardeerd, wat ertoe kan leiden dat hij zijn baan en werkgever niet leuk vindt. Uiteindelijk moet je de rekeningen betalen. Bovendien voelt een goed salaris als een beloning voor iemands harde werk. Zorg er daarom voor dat jouw personeel een eerlijk salaris krijgt. Daarnaast zijn er nog vele andere manieren om jouw werknemers te belonen voor hun werk.


Naast een goed salaris kan je extra voordelen bieden om een baan bij je aantrekkelijk te maken. Bijvoorbeeld een goed aantal vakantiedagen, een 13e maand, kortingen op lidmaatschappen of relatiegeschenken op regelmatige basis. Daarnaast kan je kijken naar voordelen met betrekking tot hybride werken. Bied bijvoorbeeld de mogelijkheid om één maand per jaar volledig op afstand te werken. Om hybride werken makkelijker te maken, kan je gebruik maken van een hybride bureau boekingssoftware.

Conclusie

Wij hopen dat deze 7 tips je helpen om de employee experience bij jouw bedrijf te verbeteren. Dit kan natuurlijk tijd kosten om op te bouwen, maar het is het echt waard! Want een gelukkige werknemer maakt jouw job als HR Manager nog impactvoller en leuker.

Download het eBook

Vul het formulier in om het eBook te downloaden

Dank u. je!
U kunt het document hier downloaden

Download het eBook
Oeps! Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.

Een flexibele en hybride werkplek creëren

Ciao helpt bedrijven een geweldige werknemerservaring te creëren en de nieuwe uitdagingen van hybride werken op te lossen

Leer meer