Artikel

Laat je inspireren: Hoe Voys de Beste Hybride Werkgever 2022 in Groningen werd

Roosmarijn Jansen
Roosmarijn Jansen
Growth Marketing Manager
Voys flex kantoor

Bij Ciao laten we ons graag inspireren door anderen die succesvol zijn overgestapt op een hybride werkmodel. Voys, een Nederlandse telecomprovider, werd eerder dit jaar verkozen tot "Beste Hybride Werkgever van Groningen 2022. We hadden het genoegen om Dick Wierenga, Hybrid Company Innovator, te interviewen van Voys. Lees meer over hun hybride werkwijze in het onderstaande interview.

Dick, kan je ons vertellen hoe het hybride beleid bij Voys eruit ziet?
Het Voys kantoor is vergelijkbaar met hoe het voorheen was, met uitzondering van de bezettingsgraad die lager is dan voorheen omdat mensen ook vanuit huis werken. De bezettingsgraad van het kantoor is nu ongeveer 30%. Iedereen mag werken waar hij wil. Op afstand werken vanuit een ander land is ook een optie, zolang het maar volgens de regels van onze belastingdienst gaat.

Zijn jullie uitdagingen tegengekomen toen jullie overstapten naar een hybride werkmodel?
We zijn geen uitdagingen tegengekomen. Onze systemen waren al grotendeels ingesteld op thuiswerken. We werkten bijvoorbeeld al met digitale tools zoals Google Drive, Slack en Google Meet. Bij Voys beseften we al vrij snel dat de pandemie niet iets tijdelijks zou zijn, dus stelden we vlot een 'thuiswerkpakket' samen. Ons team kon kiezen of ze bijvoorbeeld een stabureau, een bureaustoel, monitor, docking station, noise-canceling koptelefoon enzovoort wilden. Wij hebben ons team ondersteuning aangeboden door hen van al deze spullen te voorzien die ze anders op kantoor zouden vinden.

En nu? Heeft je problemen ondervonden met het hybride werkbeleid?
De enige zorg is of onze teams geïsoleerde "silo's" zullen worden, aangezien er minder interacties op kantoor zijn: bij de koffieautomaat of tijdens de gezamenlijke lunchpauze. Dit zijn belangrijke ontmoetingsplaatsen op kantoor om in contact te komen met collega's van andere afdelingen.

Verschillende bedrijven worstelen met dit gevoel van silo's tussen teams. Heeft Voys minder binding tussen mensen gezien en zo ja; hoe zorgt je ervoor dat ze toch sociale banden opbouwen?
Ik ben het er wel mee eens dat er silo's zijn, ook hier bij Voys. Het is een zorg van ons en we hebben de perfecte oplossing nog niet gevonden. Wat we proberen te doen om dit te vermijden is het organiseren van activiteiten tussen alle teams.

Voys geeft hun medewerkers veel autonomie. Is dat altijd al zo geweest of is dat tijdens en na de pandemie gegroeid?
Dat is altijd zo geweest. Wij geloven in vertrouwen in plaats van controle en in zelforganisatie in plaats van managementhiërarchie. Wat dat betreft is er niets veranderd. We zien wel dat collega's meer vrijheid nemen om hun uren te verschuiven om tussendoor wat persoonlijke of praktische taken te doen. Zoals even sporten of de kinderen ophalen van school. Zij compenseren die "verloren" uren eerder in de ochtend of later op de avond.

Dus we kunnen zeggen dat autonomie zich vertaalt in jullie bedrijfscultuur?
Dat kun je inderdaad zeggen! Dit is altijd al het geval geweest. Wij werken al jaren met Holacracy (een methode van decentraal management en organisatiebestuur) als 'managementmodel' en 'zonder managers'. Al onze collega's ervaren grote vrijheid en ook een groter gevoel van verantwoordelijkheid.

Communicatie

Hoe hebben jullie de manieren van communicatie opnieuw uitgevonden om een goede ervaring voor alle werknemers te creëren? Niet alleen voor degenen die op kantoor werken, maar ook vanuit huis.
Precies hetzelfde als voorheen: we gebruiken Slack. Het kanaal #announcements bijvoorbeeld is een cruciaal kanaal voor iedereen en daarin staan alle laatste updates en belangrijke aankondigingen die voor iedereen relevant zijn. De maandelijkse 'pizzasessie' is ook meteen online gegaan en onze halfjaarlijkse vergadering ook. Het werkt fantastisch voor ons!

Dus je blijft in contact via Slack. Zijn er nog andere tools die je gebruikt?
Naast  Slack gebruiken we ook Donut, deze app koppelt collega's die willen praten met een willekeurige collega uit het bedrijf. Op deze manier kan je op een informele manier kennis maken met een collega waarmee je normaal misschien niet zo snel mee praat. Een beetje zoals de koffieautomaat of de lunchroom op kantoor die normaal dit soort interacties bieden. Het is een goede teambonding activiteit.

Heb je het initiatief genomen tot specifieke regels of richtlijnen rondom communicatie om de werkplek inclusiever te maken (tussen mensen op afstand en op kantoor)?
Nee, dat hebben we niet. Ik zie dat andere (IT-)bedrijven verplichte vaste dagen instellen, maar wij willen daar ver van weg blijven. We proberen wel regelmatig leuke dingen te organiseren en deze mini-events worden goed bezocht. De indeling van het kantoor zal de komende maanden waarschijnlijk veranderen, met meer plekken om (video)te bellen en creatieve zones om de samenwerking op kantoor te stimuleren.

Voys flex kantoor
Voys flexibele kantoor

Sociale banden en cultuur

Een van de belangrijkste redenen om mensen terug naar kantoor te halen, is het creëren van momenten die creativiteit en innovatie bevorderen. Hoe zorgt Voys ervoor dat die momenten blijven bestaan?
Dat is een goede vraag en ook een waar we bij Voys mee worstelen. Ik heb er nog geen antwoord op.

Een vervolgvraag: hebben jullie nieuwe bedrijfsrituelen gecreëerd, zoals evenementen?
We hebben geen nieuwe structurele evenementen. We hebben wel een driemaandelijks teamuitje, en regelmatige diners/feesten voor het hele bedrijf, maar dit deden we voorheen ook al. Wehebben wel een nieuw slack-kanaal met Life-events, waar mensen gefeliciteerd worden met hun verjaardag, maar waar je ook familie-updates kan geven, etc.

Heeft je veranderingen aangebracht aan jouw fysieke werkplek om te helpen met sociale binding?
We
werken aan een plan om ons kantoor opnieuw in te richten. Maar we hebben nog geen veranderingen doorgevoerd. We hebben het idee om onze kantine om te bouwen tot een soort koffiehoek, zodat je daar gemakkelijker kan zitten en werken.

Onboarding is een cruciaal moment voor nieuwe medewerkers om aansluiting te vinden bij het bedrijf en relaties op te bouwen die hen zullen helpen in hun werk. Hoe creëert Voys een geweldige ervaring voor nieuwe medewerkers binnen jullie hybride werkcultuur?
We gebruiken al een aantal jaar de tool Appical. Appical is een onboarding platform dat dit proces voor ons als bedrijf eenvoudiger maakt. We hebben het gefinetuned en het bevat alles wat een nieuwe collega moet weten. Toen de pandemie kwam, hebben we een paar dingen aangepast, maar dit zorgt ervoor dat collega's ook in het 'hybride tijdperk' een goede start kunnen maken.

Technologie op de werkplek

De werkplek wordt steeds digitaler. Ziet Voys een rol weggelegd voor technologie om hybride werk succesvol te maken?
Technologie is ontzettend belangrijk om hybride werk te laten werken. Zoals ik al eerder zei, hadden we al de beste tools om online te werken, en die waren direct toepasbaar op thuiswerken. We kijken voortdurend of er nieuwe verbeterde systemen zijn om hybride te werken. We hebben geëxperimenteerd met 'hybride vergaderingen', maar daar wordt niemand blij van. Dus hebben we afgesproken om online te vergaderen, tenzij iedereen (toevallig) op kantoor is.

Welke technologieën hebben jullie gebruikt voor werknemersbetrokkenheid?
We hebben er een paar gebruikt! De eerste is Friday Pulse, waarmee werknemers kunnen delen hoe de week is verlopen, mensen kunnen complimenteren en/of eventuele frustraties kunnen melden. Een andere tool is Slack, wat zorgt voor meer interactie tussen collega's. We gebruiken ook Donut voor 1-op-1 online koffiedates tussen collega's en we hosten verschillende vrijdagmiddag activiteiten op dit platform, zoals online games.

Om dit interview af te ronden, welke tip(s) zou je andere bedrijven geven die hybride gaan werken?
Zorg voor goede apparatuur om vanuit huis te kunnen werken. Ook een 'dagelijkse check-in' is een goed idee voor een team om 'in sync' te blijven. Doe dit bijvoorbeeld aan het einde van de dag. En tot slot: experimenteer gewoon. Als iets niet werkt, probeer dan iets nieuws. Wees realistisch en probeer veranderingen te onderbouwen met data (of met bestaand onderzoek dat er is over thuiswerken).

Artikel

Laat je inspireren: Hoe Voys de Beste Hybride Werkgever 2022 in Groningen werd

Voys flex kantoor

Bij Ciao laten we ons graag inspireren door anderen die succesvol zijn overgestapt op een hybride werkmodel. Voys, een Nederlandse telecomprovider, werd eerder dit jaar verkozen tot "Beste Hybride Werkgever van Groningen 2022. We hadden het genoegen om Dick Wierenga, Hybrid Company Innovator, te interviewen van Voys. Lees meer over hun hybride werkwijze in het onderstaande interview.

Dick, kan je ons vertellen hoe het hybride beleid bij Voys eruit ziet?
Het Voys kantoor is vergelijkbaar met hoe het voorheen was, met uitzondering van de bezettingsgraad die lager is dan voorheen omdat mensen ook vanuit huis werken. De bezettingsgraad van het kantoor is nu ongeveer 30%. Iedereen mag werken waar hij wil. Op afstand werken vanuit een ander land is ook een optie, zolang het maar volgens de regels van onze belastingdienst gaat.

Zijn jullie uitdagingen tegengekomen toen jullie overstapten naar een hybride werkmodel?
We zijn geen uitdagingen tegengekomen. Onze systemen waren al grotendeels ingesteld op thuiswerken. We werkten bijvoorbeeld al met digitale tools zoals Google Drive, Slack en Google Meet. Bij Voys beseften we al vrij snel dat de pandemie niet iets tijdelijks zou zijn, dus stelden we vlot een 'thuiswerkpakket' samen. Ons team kon kiezen of ze bijvoorbeeld een stabureau, een bureaustoel, monitor, docking station, noise-canceling koptelefoon enzovoort wilden. Wij hebben ons team ondersteuning aangeboden door hen van al deze spullen te voorzien die ze anders op kantoor zouden vinden.

En nu? Heeft je problemen ondervonden met het hybride werkbeleid?
De enige zorg is of onze teams geïsoleerde "silo's" zullen worden, aangezien er minder interacties op kantoor zijn: bij de koffieautomaat of tijdens de gezamenlijke lunchpauze. Dit zijn belangrijke ontmoetingsplaatsen op kantoor om in contact te komen met collega's van andere afdelingen.

Verschillende bedrijven worstelen met dit gevoel van silo's tussen teams. Heeft Voys minder binding tussen mensen gezien en zo ja; hoe zorgt je ervoor dat ze toch sociale banden opbouwen?
Ik ben het er wel mee eens dat er silo's zijn, ook hier bij Voys. Het is een zorg van ons en we hebben de perfecte oplossing nog niet gevonden. Wat we proberen te doen om dit te vermijden is het organiseren van activiteiten tussen alle teams.

Voys geeft hun medewerkers veel autonomie. Is dat altijd al zo geweest of is dat tijdens en na de pandemie gegroeid?
Dat is altijd zo geweest. Wij geloven in vertrouwen in plaats van controle en in zelforganisatie in plaats van managementhiërarchie. Wat dat betreft is er niets veranderd. We zien wel dat collega's meer vrijheid nemen om hun uren te verschuiven om tussendoor wat persoonlijke of praktische taken te doen. Zoals even sporten of de kinderen ophalen van school. Zij compenseren die "verloren" uren eerder in de ochtend of later op de avond.

Dus we kunnen zeggen dat autonomie zich vertaalt in jullie bedrijfscultuur?
Dat kun je inderdaad zeggen! Dit is altijd al het geval geweest. Wij werken al jaren met Holacracy (een methode van decentraal management en organisatiebestuur) als 'managementmodel' en 'zonder managers'. Al onze collega's ervaren grote vrijheid en ook een groter gevoel van verantwoordelijkheid.

Communicatie

Hoe hebben jullie de manieren van communicatie opnieuw uitgevonden om een goede ervaring voor alle werknemers te creëren? Niet alleen voor degenen die op kantoor werken, maar ook vanuit huis.
Precies hetzelfde als voorheen: we gebruiken Slack. Het kanaal #announcements bijvoorbeeld is een cruciaal kanaal voor iedereen en daarin staan alle laatste updates en belangrijke aankondigingen die voor iedereen relevant zijn. De maandelijkse 'pizzasessie' is ook meteen online gegaan en onze halfjaarlijkse vergadering ook. Het werkt fantastisch voor ons!

Dus je blijft in contact via Slack. Zijn er nog andere tools die je gebruikt?
Naast  Slack gebruiken we ook Donut, deze app koppelt collega's die willen praten met een willekeurige collega uit het bedrijf. Op deze manier kan je op een informele manier kennis maken met een collega waarmee je normaal misschien niet zo snel mee praat. Een beetje zoals de koffieautomaat of de lunchroom op kantoor die normaal dit soort interacties bieden. Het is een goede teambonding activiteit.

Heb je het initiatief genomen tot specifieke regels of richtlijnen rondom communicatie om de werkplek inclusiever te maken (tussen mensen op afstand en op kantoor)?
Nee, dat hebben we niet. Ik zie dat andere (IT-)bedrijven verplichte vaste dagen instellen, maar wij willen daar ver van weg blijven. We proberen wel regelmatig leuke dingen te organiseren en deze mini-events worden goed bezocht. De indeling van het kantoor zal de komende maanden waarschijnlijk veranderen, met meer plekken om (video)te bellen en creatieve zones om de samenwerking op kantoor te stimuleren.

Voys flex kantoor
Voys flexibele kantoor

Sociale banden en cultuur

Een van de belangrijkste redenen om mensen terug naar kantoor te halen, is het creëren van momenten die creativiteit en innovatie bevorderen. Hoe zorgt Voys ervoor dat die momenten blijven bestaan?
Dat is een goede vraag en ook een waar we bij Voys mee worstelen. Ik heb er nog geen antwoord op.

Een vervolgvraag: hebben jullie nieuwe bedrijfsrituelen gecreëerd, zoals evenementen?
We hebben geen nieuwe structurele evenementen. We hebben wel een driemaandelijks teamuitje, en regelmatige diners/feesten voor het hele bedrijf, maar dit deden we voorheen ook al. Wehebben wel een nieuw slack-kanaal met Life-events, waar mensen gefeliciteerd worden met hun verjaardag, maar waar je ook familie-updates kan geven, etc.

Heeft je veranderingen aangebracht aan jouw fysieke werkplek om te helpen met sociale binding?
We
werken aan een plan om ons kantoor opnieuw in te richten. Maar we hebben nog geen veranderingen doorgevoerd. We hebben het idee om onze kantine om te bouwen tot een soort koffiehoek, zodat je daar gemakkelijker kan zitten en werken.

Onboarding is een cruciaal moment voor nieuwe medewerkers om aansluiting te vinden bij het bedrijf en relaties op te bouwen die hen zullen helpen in hun werk. Hoe creëert Voys een geweldige ervaring voor nieuwe medewerkers binnen jullie hybride werkcultuur?
We gebruiken al een aantal jaar de tool Appical. Appical is een onboarding platform dat dit proces voor ons als bedrijf eenvoudiger maakt. We hebben het gefinetuned en het bevat alles wat een nieuwe collega moet weten. Toen de pandemie kwam, hebben we een paar dingen aangepast, maar dit zorgt ervoor dat collega's ook in het 'hybride tijdperk' een goede start kunnen maken.

Technologie op de werkplek

De werkplek wordt steeds digitaler. Ziet Voys een rol weggelegd voor technologie om hybride werk succesvol te maken?
Technologie is ontzettend belangrijk om hybride werk te laten werken. Zoals ik al eerder zei, hadden we al de beste tools om online te werken, en die waren direct toepasbaar op thuiswerken. We kijken voortdurend of er nieuwe verbeterde systemen zijn om hybride te werken. We hebben geëxperimenteerd met 'hybride vergaderingen', maar daar wordt niemand blij van. Dus hebben we afgesproken om online te vergaderen, tenzij iedereen (toevallig) op kantoor is.

Welke technologieën hebben jullie gebruikt voor werknemersbetrokkenheid?
We hebben er een paar gebruikt! De eerste is Friday Pulse, waarmee werknemers kunnen delen hoe de week is verlopen, mensen kunnen complimenteren en/of eventuele frustraties kunnen melden. Een andere tool is Slack, wat zorgt voor meer interactie tussen collega's. We gebruiken ook Donut voor 1-op-1 online koffiedates tussen collega's en we hosten verschillende vrijdagmiddag activiteiten op dit platform, zoals online games.

Om dit interview af te ronden, welke tip(s) zou je andere bedrijven geven die hybride gaan werken?
Zorg voor goede apparatuur om vanuit huis te kunnen werken. Ook een 'dagelijkse check-in' is een goed idee voor een team om 'in sync' te blijven. Doe dit bijvoorbeeld aan het einde van de dag. En tot slot: experimenteer gewoon. Als iets niet werkt, probeer dan iets nieuws. Wees realistisch en probeer veranderingen te onderbouwen met data (of met bestaand onderzoek dat er is over thuiswerken).

Download de Case

Vul het formulier in om de Customer Case te downloaden

Dank u. je!
U kunt het document hier downloaden

De zaak downloaden
Oeps! Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.
Artikel

Laat je inspireren: Hoe Voys de Beste Hybride Werkgever 2022 in Groningen werd

We hadden het genoegen om te praten met Voys die onlangs de prijs van "Beste Hybride Werkgever 2022 in Groningen" wonnen. Laat je inspireren door hun verhaal over hybride werken!
Voys flex kantoor

Wat staat erin?

Bij Ciao laten we ons graag inspireren door anderen die succesvol zijn overgestapt op een hybride werkmodel. Voys, een Nederlandse telecomprovider, werd eerder dit jaar verkozen tot "Beste Hybride Werkgever van Groningen 2022. We hadden het genoegen om Dick Wierenga, Hybrid Company Innovator, te interviewen van Voys. Lees meer over hun hybride werkwijze in het onderstaande interview.

Dick, kan je ons vertellen hoe het hybride beleid bij Voys eruit ziet?
Het Voys kantoor is vergelijkbaar met hoe het voorheen was, met uitzondering van de bezettingsgraad die lager is dan voorheen omdat mensen ook vanuit huis werken. De bezettingsgraad van het kantoor is nu ongeveer 30%. Iedereen mag werken waar hij wil. Op afstand werken vanuit een ander land is ook een optie, zolang het maar volgens de regels van onze belastingdienst gaat.

Zijn jullie uitdagingen tegengekomen toen jullie overstapten naar een hybride werkmodel?
We zijn geen uitdagingen tegengekomen. Onze systemen waren al grotendeels ingesteld op thuiswerken. We werkten bijvoorbeeld al met digitale tools zoals Google Drive, Slack en Google Meet. Bij Voys beseften we al vrij snel dat de pandemie niet iets tijdelijks zou zijn, dus stelden we vlot een 'thuiswerkpakket' samen. Ons team kon kiezen of ze bijvoorbeeld een stabureau, een bureaustoel, monitor, docking station, noise-canceling koptelefoon enzovoort wilden. Wij hebben ons team ondersteuning aangeboden door hen van al deze spullen te voorzien die ze anders op kantoor zouden vinden.

En nu? Heeft je problemen ondervonden met het hybride werkbeleid?
De enige zorg is of onze teams geïsoleerde "silo's" zullen worden, aangezien er minder interacties op kantoor zijn: bij de koffieautomaat of tijdens de gezamenlijke lunchpauze. Dit zijn belangrijke ontmoetingsplaatsen op kantoor om in contact te komen met collega's van andere afdelingen.

Verschillende bedrijven worstelen met dit gevoel van silo's tussen teams. Heeft Voys minder binding tussen mensen gezien en zo ja; hoe zorgt je ervoor dat ze toch sociale banden opbouwen?
Ik ben het er wel mee eens dat er silo's zijn, ook hier bij Voys. Het is een zorg van ons en we hebben de perfecte oplossing nog niet gevonden. Wat we proberen te doen om dit te vermijden is het organiseren van activiteiten tussen alle teams.

Voys geeft hun medewerkers veel autonomie. Is dat altijd al zo geweest of is dat tijdens en na de pandemie gegroeid?
Dat is altijd zo geweest. Wij geloven in vertrouwen in plaats van controle en in zelforganisatie in plaats van managementhiërarchie. Wat dat betreft is er niets veranderd. We zien wel dat collega's meer vrijheid nemen om hun uren te verschuiven om tussendoor wat persoonlijke of praktische taken te doen. Zoals even sporten of de kinderen ophalen van school. Zij compenseren die "verloren" uren eerder in de ochtend of later op de avond.

Dus we kunnen zeggen dat autonomie zich vertaalt in jullie bedrijfscultuur?
Dat kun je inderdaad zeggen! Dit is altijd al het geval geweest. Wij werken al jaren met Holacracy (een methode van decentraal management en organisatiebestuur) als 'managementmodel' en 'zonder managers'. Al onze collega's ervaren grote vrijheid en ook een groter gevoel van verantwoordelijkheid.

Communicatie

Hoe hebben jullie de manieren van communicatie opnieuw uitgevonden om een goede ervaring voor alle werknemers te creëren? Niet alleen voor degenen die op kantoor werken, maar ook vanuit huis.
Precies hetzelfde als voorheen: we gebruiken Slack. Het kanaal #announcements bijvoorbeeld is een cruciaal kanaal voor iedereen en daarin staan alle laatste updates en belangrijke aankondigingen die voor iedereen relevant zijn. De maandelijkse 'pizzasessie' is ook meteen online gegaan en onze halfjaarlijkse vergadering ook. Het werkt fantastisch voor ons!

Dus je blijft in contact via Slack. Zijn er nog andere tools die je gebruikt?
Naast  Slack gebruiken we ook Donut, deze app koppelt collega's die willen praten met een willekeurige collega uit het bedrijf. Op deze manier kan je op een informele manier kennis maken met een collega waarmee je normaal misschien niet zo snel mee praat. Een beetje zoals de koffieautomaat of de lunchroom op kantoor die normaal dit soort interacties bieden. Het is een goede teambonding activiteit.

Heb je het initiatief genomen tot specifieke regels of richtlijnen rondom communicatie om de werkplek inclusiever te maken (tussen mensen op afstand en op kantoor)?
Nee, dat hebben we niet. Ik zie dat andere (IT-)bedrijven verplichte vaste dagen instellen, maar wij willen daar ver van weg blijven. We proberen wel regelmatig leuke dingen te organiseren en deze mini-events worden goed bezocht. De indeling van het kantoor zal de komende maanden waarschijnlijk veranderen, met meer plekken om (video)te bellen en creatieve zones om de samenwerking op kantoor te stimuleren.

Voys flex kantoor
Voys flexibele kantoor

Sociale banden en cultuur

Een van de belangrijkste redenen om mensen terug naar kantoor te halen, is het creëren van momenten die creativiteit en innovatie bevorderen. Hoe zorgt Voys ervoor dat die momenten blijven bestaan?
Dat is een goede vraag en ook een waar we bij Voys mee worstelen. Ik heb er nog geen antwoord op.

Een vervolgvraag: hebben jullie nieuwe bedrijfsrituelen gecreëerd, zoals evenementen?
We hebben geen nieuwe structurele evenementen. We hebben wel een driemaandelijks teamuitje, en regelmatige diners/feesten voor het hele bedrijf, maar dit deden we voorheen ook al. Wehebben wel een nieuw slack-kanaal met Life-events, waar mensen gefeliciteerd worden met hun verjaardag, maar waar je ook familie-updates kan geven, etc.

Heeft je veranderingen aangebracht aan jouw fysieke werkplek om te helpen met sociale binding?
We
werken aan een plan om ons kantoor opnieuw in te richten. Maar we hebben nog geen veranderingen doorgevoerd. We hebben het idee om onze kantine om te bouwen tot een soort koffiehoek, zodat je daar gemakkelijker kan zitten en werken.

Onboarding is een cruciaal moment voor nieuwe medewerkers om aansluiting te vinden bij het bedrijf en relaties op te bouwen die hen zullen helpen in hun werk. Hoe creëert Voys een geweldige ervaring voor nieuwe medewerkers binnen jullie hybride werkcultuur?
We gebruiken al een aantal jaar de tool Appical. Appical is een onboarding platform dat dit proces voor ons als bedrijf eenvoudiger maakt. We hebben het gefinetuned en het bevat alles wat een nieuwe collega moet weten. Toen de pandemie kwam, hebben we een paar dingen aangepast, maar dit zorgt ervoor dat collega's ook in het 'hybride tijdperk' een goede start kunnen maken.

Technologie op de werkplek

De werkplek wordt steeds digitaler. Ziet Voys een rol weggelegd voor technologie om hybride werk succesvol te maken?
Technologie is ontzettend belangrijk om hybride werk te laten werken. Zoals ik al eerder zei, hadden we al de beste tools om online te werken, en die waren direct toepasbaar op thuiswerken. We kijken voortdurend of er nieuwe verbeterde systemen zijn om hybride te werken. We hebben geëxperimenteerd met 'hybride vergaderingen', maar daar wordt niemand blij van. Dus hebben we afgesproken om online te vergaderen, tenzij iedereen (toevallig) op kantoor is.

Welke technologieën hebben jullie gebruikt voor werknemersbetrokkenheid?
We hebben er een paar gebruikt! De eerste is Friday Pulse, waarmee werknemers kunnen delen hoe de week is verlopen, mensen kunnen complimenteren en/of eventuele frustraties kunnen melden. Een andere tool is Slack, wat zorgt voor meer interactie tussen collega's. We gebruiken ook Donut voor 1-op-1 online koffiedates tussen collega's en we hosten verschillende vrijdagmiddag activiteiten op dit platform, zoals online games.

Om dit interview af te ronden, welke tip(s) zou je andere bedrijven geven die hybride gaan werken?
Zorg voor goede apparatuur om vanuit huis te kunnen werken. Ook een 'dagelijkse check-in' is een goed idee voor een team om 'in sync' te blijven. Doe dit bijvoorbeeld aan het einde van de dag. En tot slot: experimenteer gewoon. Als iets niet werkt, probeer dan iets nieuws. Wees realistisch en probeer veranderingen te onderbouwen met data (of met bestaand onderzoek dat er is over thuiswerken).

Download het eBook

Vul het formulier in om het eBook te downloaden

Dank u. je!
U kunt het document hier downloaden

Download het eBook
Oeps! Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.

Een flexibele en hybride werkplek creëren

Ciao helpt bedrijven een geweldige werknemerservaring te creëren en de nieuwe uitdagingen van hybride werken op te lossen

Leer meer